Doe mee!

Hoe u verder kunt helpen

We wil­len NUON, de Rijksoverheid en de gemeen­te Amsterdam laten zien dat er heel veel men­sen zijn die deze kolen­cen­tra­le graag wil­len slui­ten.

Behalve done­ren zijn er daar­om vele ver­schil­len­de manie­ren om bij te dra­gen aan deze crowd­fun­d­ac­tie.

Doe mee! Met een eigen actie!

  • Deel onze web­si­te en die van de crowd­fund met zoveel moge­lijk vrien­den en fami­lie, via e-mail, Facebook en Twitter!
  • Organiseer een inza­me­lings­ac­tie op uw school, in uw straat, met uw vrien­den­groep of in samen­wer­king met uw buurt­huis.
  • Uw bedrijf doet een dona­tie of vraagt aan­dacht voor deze actie
  • Of orga­ni­seer een uit­da­gen­de en opval­len­de actie op Koningsdag (samen met ons en ande­ren mis­schien?)

Help mee! Meld je aan als vrijwilliger!

Mail ons op info@​hetekolen.​amsterdam