Sneeuwbaleffect

Energiecoöperatie VanDeBron heeft met haar ini­ti­a­tief een sneeuw­bal­ef­fect ver­oor­zaakt. Wij kun­nen als Amsterdammers deze sneeuw­bal door laten rol­len door ook 1 mil­joen op te halen voor de aan­koop en het slui­ten van de kolen­cen­tra­le!

Timeline van de laatste ontwikkelingen:

VanDeBron start ini­ti­a­tief en legt 1 mil­joen euro in. 
23-03-2017
Nuon wijst bod Vandebron op Hemweg-8 af 
24-03-2017
Ook Tony’s Chocolonely heeft inte­res­se in Hemwegcentrale 
24-03-2017
Amsterdam wil af van kolen­cen­tra­le en heeft daar zelfs een mil­joen voor over 
25-03-2017
Amsterdammers star­ten hulp­ac­tie Crowdfund de hete kolen uit het vuur!’ 
26-03-2017
1Van­daag gebruikt ons logo in item over actie VanDeBron! 
30-03-2017
Bod op Hemwegcentrale ver­hoogd naar 5 mil­joen
30-03-2017
Experts: Sluiting Amsterdamse kolen­cen­tra­le goed­ko­per dan eige­naar Nuon beweert’ 
31-03-2017
NRC checkt: Marktwaarde Hemwegcentrale is 250 mil­joen euro’ – Onwaar! 
02-04-2017
FNV wil 600 tot 800 mil­joen ter com­pen­sa­tie werk­lo­zen als kolen­cen­tra­les slui­ten
03-04-2017
Personeel van kolen­cen­tra­les dreigt met sta­king
04-04-2017
CO2-uit­stoot in 2016 hoog­ste ooit 
04-04-2017
Motie Zaanstad voor slui­ting kolen­cen­tra­le Hemweg 
05-04-2017
Update: Crowdfund De hete Kolen Uit Het Vuur’ slecht de 10.000 Euro 
06-04-2017
Wij wil­len Hemweg. En jij? | Greenpeace Nederland 
07-04-2017
VanDeBron en Het Kolen inte­gre­ren crowd­fun­ding­ac­tie
07-04-2017
Nieuwe toe­komst voor Nuon-mede­wer­kers van de Hemwegcentrale 
13-04-2017
Ruim 100 haven­wer­kers pro­tes­te­ren bij Hemweg 
13-04-2017

De belangrijkste momenten op een rij:

 1. VanDeBron start ini­ti­a­tief en legt 1 mil­joen euro in.
 2. NUON geeft rond­lei­ding aan VanDeBron, maar wijst bod reso­luut af.
 3. FNV geeft aan dat er 5 mil­joen nodig is voor een fat­soen­lij­ke soci­a­le rege­ling van het per­so­neel van de cen­tra­le.
 4. Wethouder Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam, Abdeluheb Choho, laat via Facebook weten het aan­bod van VanDeBron te ver­dub­be­len naar 2 mil­joen euro.
 5. Tony Chocolonely wil ook een mil­joen inleg­gen: de tel­ler staat op 3 mil­joen euro.
 6. NUON wilt een gesprek met de gemeen­te.
 7. Start Crowdfund de hete kolen uit het vuur’ als bij­dra­ge van de stad, van bewo­ners tot bedrij­ven en van buurt­ini­ti­a­tief tot loka­le ener­gie­co­ö­pe­ra­tie. Laten we kolen­cen­tra­le kopen en slui­ten!
 8. Triodos Bank en Stichting Doen doen ieder een mil­joen bij het eer­de­re bod van de gemeen­te Amsterdam en Vandebron: tel­ler staat nu op  5mil­joen!
 9. Energie-expert Arnoud Kamerbeek: Sluiting #Hemweg kost geen 55 mil­joen euro, maar hoog­uit 10 mil­joen euro
 10. Crowdfund Hete Kolen slecht  10.000 Euro aan dona­ties!


 11. [give_­form id=“94” show_goal=“false” display_style=“button” continue_button_title=“Uw bij­dra­ge aan deze Crowdfund ! :)”]
Hou op deze pagina de ontwikkelingen bij. Wordt vervolgd…